Dokumentumok

Magyar nyelv és irodalom
1.osztály

Az én ábécém elektronikus könyv
Az én ábécém elektronikus munkafüzet
Sünis   Pockos  Gyöngybetűk Szépen, helyesen  Betűzgető
 Erdős  Arany-ABC N-nagybetűsírás Napis-gyakorló Nagybetűs Első-OK

Mondóka – e

Betűpárosító – Írott nyomtatott aeiímló Szótagpárosító1
Melyik szóban hallod? i-í-o-a  i-e-i-ó Ovis (m-i-o-í)
Szókereső1

Akasztófák: Akasztófa1 Akasztófa2  Akasztófa 3    

Betű írott-nyomtatott párosító: 01 

 Szó-kép párosítók:  01 02 03 04  05 
Fiú vagy lány? : 01 
Keresztrejtvény: 02  03

Kezdőbetű szerinti csoportosítás: 01 

Betűdifferenciálás a-á  ö-ő u-ú  ü-ű  i-í   l-ll

Mondatolvasó: 01  02 03
Kérdő mondatra mi a válasz? 01  

Szavakból mondat: 01 05    09    10  11 12 19 23

Sok mondat kpphez párosítani! 01 

Informatika

3.osztály
tanmenet óraterv
Feladatok: képek
 
4.osztály
tanmenet óraterv
 
6.osztály
tanmenet óraterv
Mappakezelés: Feladat

pipeguy
utcazene
ajándék büszke vagyok a magyar készítőkre

Teki1 Teki2 Teki3

7.osztály
tanmenet óraterv
Ikonok órarendhez:

Honlapszerkesztés: 1.txt 3.txt  4.txt  5.txt  6.txt  Janos Pál


Magyar 3.osztály
Olvasás:
István a Király 1 István a Király 2 Nándorfehérvár Egri Csillagok
Nyelvtan: Szófajkereső (Learning Apps) -1- -2- -3- -4- -5-
Személyes névmások -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
Igeidők -1- -2- -3- Igék helyesírása -1- -2-

Magyar 4.osztály
-Zümi szókereső 1-


Ének-zene 4.osztály
Tanmenet Óravázlat
Cigányhimnusz


Matematika 3.osztály
Tanmenet Óravázlat
*kerekítés* Szorzótábla!
(Learning Apps) Mértékegységváltás Helyiérték KITALÁLÓS
Sorbarendezések -1- -2- -3- -4- -5-
Számegyenesek -1- -2- -3- -4- -5-
Mértékek -1- -2- -3- -4-
Számpiramis -100- -1000-
ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS Ugorj oda! +
ÍRÁSBELI KIVONÁS Ugorj oda! –

Matematika 4.osztály
Tanmenet Óraterv


Környzetismeret 3.osztály
UTAZÁS TERVEZŐ

Környzetismeret 4.osztály
Tanmenet Óravázlat
Nyomtatni…: Gombák Kontinensek Világörökség
Vaktérképek: Alföld Mo.-domborzat Mo.-vizek


Fizika 7.osztály
Puska

Fizika 8.osztály
Puska Óravázlat


Egészségtan 6.osztály
Érdekességek Óravázlat


Földrajz 7.osztály
Tanmenet Óravázlat1 Óravázlat2

Földrajz 8.osztály
Tanmenet Óravázlat


Érdekességek
Afrika1 Afrika2 Aggteleki-NP Fokhat. Fokhat.-megold. Japán


Csillagászat
Alapismeretek